Om MSS Försvar.

Den ultimata partnern för uppdragsberedskap

Välkommen till MSS Defence, där uppdragsberedskap är vårt löfte. Vår grund ligger i att ge individer och organisationer möjlighet att nå sin högsta beredskap. Med dagens globala scenario som blir alltmer oförutsägbart är det inte bara fördelaktigt att ha ett försprång när det gäller situationsmedvetenhet och överlevnadsförmåga. Det är avgörande.

MSS Defence - Om oss

Varför välja MSS Defence?

Z

Uppdragsstyrd

Inget uppdrag är det andra likt. Det är därför vi på MSS Defence inte tror på en storlek som passar alla. Vår arsenal, som backas upp av teknik och innovation, är skräddarsydd för att passa just ditt uppdrag. Din framgång är vårt riktmärke.

Z

Oföränderligt partnerskap

Utöver transaktioner handlar det för oss om att bygga varaktiga partnerskap. Vårt samarbete med elitstyrkor och förstklassiga tillverkare världen över understryker vårt åtagande att bli en integrerad del av ert uppdrags ryggrad.
Z

Upplevelse med en enda kontaktpunkt

Varför hoppa från en plattform till en annan när allt du behöver finns nära till hands? Vårt digitala gränssnitt, ett banbrytande initiativ 2015, sammanfattar vår vision om att ge effektiv och transparent tillgång till försvarslösningar.

Grundläggande värderingar

Våra kärnvärden definierar oss inte bara, de driver vårt engagemang för att säkerställa uppdragsberedskap för våra kunder. Vi tror att om vi ska kunna hjälpa våra kunder på ett effektivt sätt måste vi förkroppsliga kärnan i beredskap. På MSS Defence har varje beslut vi fattar, varje produkt vi utformar och varje tjänst vi erbjuder sin grund i våra värderingar: Excellens, Innovation, Kundfokus och Integritet. Dessa kärnprinciper styr vår beslutsprocess och genomförandet av aktiviteter, vilket säkerställer att våra kunder bara får det bästa.
Excellens

På MSS Defence är kvalitet av största vikt. Vårt engagemang för excellens säkerställer att våra kunder får produkter och tjänster av högsta kaliber. Varje nyans och detalj granskas och fulländas för att säkerställa att vi uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar. Vi tror att genom att sträva efter excellens i varje aspekt av vår verksamhet banar vi väg för framgång.

Innovation
Försvarsvärlden är i ständig utveckling. MSS Defence ligger ständigt i framkant när det gäller tekniska framsteg för att förbli relevanta och praktiska. Våra engagerade team söker ständigt efter innovativa lösningar för att möta våra kunders föränderliga behov. Vi ser till att våra kunder alltid är utrustade med det bästa genom att ligga steget före när det gäller teknik och bästa praxis.
Kundfokus
Kunderna är hjärtat i MSS Defence. Genom att sätta våra kunder i centrum för vår verksamhet kan vi skräddarsy våra produkter och tjänster så att de passar deras unika behov. Detta kundcentrerade tillvägagångssätt säkerställer att vi tillhandahåller oöverträffad service och support. Ditt uppdrag blir vårt uppdrag.
Integritet
På MSS Defence anser vi att förtroende är hörnstenen i varje relation. Därför arbetar vi med de högsta etiska standarderna. Varje transaktion, varje interaktion genomförs med ärlighet, transparens och ansvar. Våra kunder kan lita på vårt orubbliga åtagande att agera med integritet i alla våra strävanden.

Vår strategi

MSS Defence har en enkel strategi: För att vara bäst måste vi ge vårt bästa. Vår kundcentrerade strategi fokuserar på att förstå våra kunders unika behov och utmaningar. Genom att kombinera våra kärnvärden med djupgående forskning och analys utvecklar vi lösningar som inte bara är effektiva utan också tillförlitliga. Vår strategi är en blandning av:

Förståelse

Vi inleder vår process med att på djupet förstå våra kunders utmaningar och behov.

Innovation

Genom att utnyttja den senaste tekniken och bästa praxis skapar vi innovativa lösningar som är skräddarsydda för våra kunder.

Verkställande

Med fokus på excellens implementerar vi våra lösningar exakt och säkerställer optimala resultat.

Återkoppling och Iteration

Vi tror på ständiga förbättringar. Vi förfinar våra lösningar genom att samla in feedback och analysera resultat för att ytterligare förbättra deras effektivitet.

Vår historia

MSS DEFENCE har hela tiden legat steget före, från att motverka piratkopieringshot till att omforma försvarsupphandlingslandskapet med vår onlineplattform. Vår övergång till att stödja brottsbekämpning och väpnade styrkor var inte bara ett affärsbeslut utan ett bevis på vår anpassningsförmåga och vision.

Kärnan i vår utveckling har varit vår digitala "one-stop-shop"-plattform. Ett steg som inte bara förenklade försvarsupphandlingen utan också etablerade oss som en ledstjärna i branschen.

Och i takt med att vi har vuxit har även vårt nätverk gjort det. Med över 250 tillverkare och en omfattande kedja av partners är vårt löfte att leverera det bästa fortfarande avgörande.

Dessutom säkerställer vår strategiska bas nära Rotterdam att vi befinner oss i hjärtat av den globala logistiken, redo att leverera när som helst och var som helst.

produkter.

situationsmedvetenhet

Överlevnadsförmåga

Våra produkter.

Övervakning

Överlevnadsförmåga

Intresserad av våra tjänster eller produkter?