Vision, uppdrag och strategi.

Vision

Att ge yrkesverksamma inom försvar och brottsbekämpning möjlighet att vara redo för uppdrag, informerade och motståndskraftiga i varje utmaning.

Uppdrag

MSS Defence åtar sig att förse dem som skyddar och tjänar med oöverträffade verktyg, resurser och expertis. Vi strävar efter att säkerställa framgångsrika uppdrag genom förbättrad situationsmedvetenhet, överlevnadsförmåga och konsekvent support.

Strategi

Z

Stärka situationsmedvetenhet och överlevnadsförmåga

Samarbeta nära med specialstyrkor och viktiga intressenter för att utveckla banbrytande lösningar som förbättrar beredskapen och insatsförmågan.
Z

Skapa starka partnerskap

Skapa och upprätthålla symbiotiska relationer med ledande tillverkare för att ta fram innovativa lösningar av högsta kvalitet.
Z

Engagera och ge befogenheter

Använd onlineplattformar och interaktiva evenemang för att engagera yrkesverksamma, erbjuda praktiska erfarenheter och göra resurser allmänt tillgängliga. Detta inkluderar att visa upp ny teknik, anordna interaktiva evenemang och säkerställa transparens.
Z

Stöd från början till slut

Utöver att erbjuda exceptionella lösningar för övervakning, kommunikation och överlevnadsförmåga erbjuder vi även löpande support. Detta inkluderar teknisk assistans, underhåll, specialiserad utbildning och konsekvent operativt stöd för att säkerställa att våra kunder alltid är redo för uppdrag.

Våra produkter.

Övervakning

Överlevnadsförmåga

Intresserad av våra tjänster eller produkter?

1