Friskrivningsklausul

Välkommen till www.mssdefence.com!

Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du förstår och godkänner villkoren i denna ansvarsfriskrivning.

Innehåll på webbplatsen

Informationen som tillhandahålls på MSS DEFENCE webbplats(er) ("Webbplats(er)") är endast avsedd för allmänna informationssyften. Denna webbplats är avsedd för personer som är 24 år eller äldre. Även om vi strävar efter att hålla informationen korrekt och uppdaterad, gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet av information, produkter, tjänster eller relaterad grafik på webbplatsen för något ändamål. Om du förlitar dig på sådan information sker det helt på egen risk.

Meddelande om upphovsrätt

Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder och programvara, tillhör MSS DEFENCE eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar. Användare är förbjudna att kopiera, reproducera, distribuera eller använda något innehåll från denna Webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från MSS DEFENCE.

Information om produkten

Produktbeskrivningar, specifikationer och tillgänglighet som visas på webbplatsen kan komma att ändras utan föregående meddelande. MSS DEFENCE gör allt för att tillhandahålla korrekt och aktuell produktinformation, men vi rekommenderar att du kontaktar oss direkt för den mest aktuella informationen och specifika produktförfrågningar.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska MSS DEFENCE hållas ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, eller skador för förlust av vinst, intäkter, data eller användning, som du eller någon tredje part ådragit sig till följd av din användning eller tillit till informationen eller materialet på webbplatsen eller oförmågan att komma åt eller använda webbplatsen.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av MSS DEFENCE. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och referens. MSS DEFENCE varken stödjer, kontrollerar eller tar ansvar för innehållet, sekretesspraxis eller tillgängligheten av externa webbplatser som länkas från Webbplatsen.

Ändringar av ansvarsfriskrivning

MSS DEFENCE förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera denna ansvarsfriskrivning. Ändringar kommer att publiceras på denna sida, och din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar indikerar ditt godkännande av de reviderade villkoren.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående denna ansvarsfriskrivning eller innehållet på webbplatsen, vänligen kontakta oss på

MSS DEFENCE p/a MSS Advanced Technologies B.V.
Honderdland 201
2676LV Maasdijk,
Nederländerna
+31 6 39659141
info@mssdefence.com