Överensstämmelse.

Integritet och etisk verksamhet på MSS Defence

På MSS Defence är integritet en del av företagskulturen. Som ett pålitligt globalt företag anser vi att verklig framgång bygger på respekt, förtroende och öppenhet. Varje aspekt av vår verksamhet, från interna samarbeten till partnerinteraktioner, utstrålar ärlighet och transparens. Vi är fast beslutna att främja en miljö där etisk verksamhet är normen och korruption inte har någon plats.

Våra åtaganden för integritet

Z

En fast hållning mot penningtvätt

På MSS Defence följer vi lagar och regler. Vi är orubbliga när det gäller att förhindra penningtvätt. Varje finansiell transaktion granskas noggrant och lämnar inget utrymme för tvetydigheter. Vi är proaktiva och ser till att vår affärsmiljö präglas av den högsta nivån av transparens.

Z

Datasäkerhet - ditt förtroende, vår prioritet

I vår tid är dataskydd av yttersta vikt. MSS Defence ser till att dina uppgifter är säkra. I linje med de strikta riktlinjerna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) garanterar vi säkerheten för dina uppgifter vid varje kontaktpunkt.

Z

Upprätthålla lagar och främja god samhällsstyrning

Att verka inom de rättsliga ramarna är vår standard. På MSS Defence är etisk verksamhet och transparens våra vägledande principer. Från högsta ledningen till vår nyaste rekryt ser vi till att varje beslut är i linje med lagarna och förkroppsligar principerna för bolagsstyrning.

Våra produkter.

Övervakning

Överlevnadsförmåga

Intresserad av våra tjänster eller produkter?