Dodržiavanie predpisov.

Integrita a etické operácie v spoločnosti MSS Defence

V spoločnosti MSS Defence je integrita súčasťou firemnej kultúry. Ako dôveryhodný globálny podnik veríme, že skutočný úspech je založený na rešpekte, dôvere a otvorenosti. Každý aspekt nášho podnikania, od internej spolupráce až po interakcie s partnermi, vyžaruje čestnosť a transparentnosť. Neúnavne sa snažíme podporovať prostredie, v ktorom sú etické operácie normou a korupcia nemá miesto.

Naše záväzky v oblasti integrity

Z

Neochvejný postoj proti praniu špinavých peňazí

V spoločnosti MSS Defence dodržiavame predpisy. Neochvejne predchádzame praniu špinavých peňazí. Každú finančnú transakciu dôkladne kontrolujeme a nenechávame žiadny priestor pre nejasnosti. Sme proaktívni a zabezpečujeme, aby naše podnikateľské prostredie stelesňovalo najvyššiu úroveň transparentnosti.

Z

Bezpečnosť údajov - vaša dôvera, naša priorita

V tomto veku je ochrana údajov prvoradá. Spoločnosť MSS Defence sa postará o bezpečnosť vašich údajov. V súlade s prísnymi usmerneniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) zaručujeme bezpečnosť a ochranu vašich údajov na každom kontaktnom mieste.

Z

Dodržiavanie zákonov a dobrá správa vecí verejných

Pôsobenie v rámci právneho rámca je naším štandardom. V spoločnosti MSS Defence sa riadime etickými zásadami a transparentnosťou. Od najvyššieho vedenia až po nášho najnovšieho zamestnanca dbáme na to, aby každé rozhodnutie bolo v súlade so zákonmi a stelesňovalo zásady riadenia spoločnosti.

Naše produkty.

Dohľad

Možnosť prežitia

Záujem o naše služby alebo produkty?