Vastavus.

MSS Defence'i terviklikkus ja eetilised tegevused

MSS Defence'is on terviklikkus osa ettevõtte kultuurist. Usaldusväärse ülemaailmse ettevõttena usume, et tõeline edu põhineb austusel, usaldusel ja avatusel. Meie tegevuse iga aspekt, alates sisemisest koostööst kuni partneritega suhtlemiseni, väljendab ausust ja läbipaistvust. Me oleme lakkamatult pühendunud sellise keskkonna edendamisele, kus eetiline tegevus on normiks ja kus korruptsioonil ei ole kohta.

Meie kohustused seoses aususega

Z

Kindel seisukoht rahapesu vastu

MSS Defence järgib eeskirju. Oleme rahapesu tõkestamisel vankumatud. Iga finantstehingut uuritakse põhjalikult, jättes ruumi igasugusele ebaselgusele. Oleme ennetavad, tagades, et meie ärikeskkond kehastab kõrgeimat läbipaistvuse taset.

Z

Andmete turvalisus - teie usaldus, meie prioriteet

Praegusel ajastul on andmekaitse esmatähtis. MSS Defence tagab, et teie andmed on turvalised. Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) rangete suunistega tagame teie andmete turvalisuse ja julgeoleku igas kokkupuutepunktis.

Z

Seaduste järgimine ja hea valitsemistava omaksvõtmine

Meie standardiks on tegutsemine õigusliku raamistiku piires. MSS Defence'is on eetiline tegevus ja läbipaistvus meie juhtpõhimõtted. Alates tippjuhtkonnast kuni meie uusima värbamiseni tagame, et iga otsus on kooskõlas seadustega ja järgib ettevõtte juhtimise põhimõtteid.

Meie tooted.

Järelevalve

Ellujäämisvõime

Huvitatud meie teenuste või toodete vastu?