Atbilstība.

Integritāte un ētiskas darbības MSS Defence

MSS Defence integritāte ir uzņēmuma kultūras sastāvdaļa. Kā uzticams globāls uzņēmums mēs uzskatām, ka patiesu panākumu pamatā ir cieņa, uzticēšanās un atklātība. Ikviens mūsu darbības aspekts, sākot no iekšējās sadarbības līdz partneru mijiedarbībai, izstaro godīgumu un pārredzamību. Mēs neatlaidīgi cenšamies veicināt vidi, kurā ētiska darbība ir norma un kurā korupcijai nav vietas.

Mūsu apņemšanās ievērot godīgumu

Z

Stingra nostāja pret naudas atmazgāšanu

Uzņēmumā MSS Defence mēs ievērojam noteikumus. Mēs neatlaidīgi novēršam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Katrs finanšu darījums tiek rūpīgi pārbaudīts, neatstājot iespēju neskaidrībām. Mēs esam proaktīvi, nodrošinot, ka mūsu uzņēmējdarbības vide ir visaugstākā līmeņa pārredzamība.

Z

Datu drošība - jūsu uzticība, mūsu prioritāte

Šajā laikmetā datu aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. MSS Defence nodrošina jūsu datu drošību. Saskaņā ar stingrajām Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) vadlīnijām mēs garantējam jūsu datu drošību un drošumu katrā saskarsmes punktā.

Z

Likumu ievērošana un labas pārvaldības ieviešana

Darbība tiesiskā regulējuma ietvaros ir mūsu standarts. MSS Defence ētiska darbība un pārredzamība ir mūsu pamatprincipi. Sākot ar augstākā līmeņa vadību un beidzot ar mūsu jaunāko darbinieku, mēs nodrošinām, ka ikviens lēmums atbilst likumiem un iemieso korporatīvās pārvaldības principus.

Mūsu produkti.

Uzraudzība

Izdzīvošanas spēja

Interesē mūsu pakalpojumi vai produkti?