produkti.

situācijas apzināšanās

$

Uzraudzība

Uzlabotas ierīces diennakts atklāšanai, identifikācijai un operatīvai izlūkošanai.

$

Saziņa

Modernākās tehnoloģijas saziņai, navigācijai, vienību sinerģijai un lēmumu pieņemšanai.

Izdzīvošanas spēja

$

Aizsardzība

Inovatīvi risinājumi pretballistiskajai un pretsprādziena aizsardzībai, maskēšanai un patvērumam.

$

Izturība

Modernākie produkti kravu pārvadāšanai, uzturēšanai kaujas laukā, ūdens attīrīšanai un medicīniskajai palīdzībai.

Interesē mūsu pakalpojumi vai produkti?