produkty.

situačné povedomie

$

Dohľad

Pokročilé zariadenia na dennú a nočnú detekciu, identifikáciu a akcieschopné spravodajstvo.

$

Komunikácia

Najmodernejšia technológia na komunikáciu, navigáciu, súčinnosť jednotiek a rozhodovanie.

Možnosť prežitia

$

Ochrana

Inovatívne riešenia protibalistickej a protivýbuchovej ochrany, maskovania a úkrytu.

$

Vytrvalosť

Najmodernejšie výrobky na prepravu nákladu, výživu na bojisku, čistenie vody a lekársku pomoc.

Záujem o naše služby alebo produkty?