Tillsynsnämnden.

Ledarskap av general Patrick Cammaert

MSS Defence, som inser den strategiska betydelsen av god styrning och välgrundad tillsyn, har inrättat en tillsynsstyrelse. Ledare för denna styrelse är general Patrick Cammaert.

Hörnstenen i försvaret av MSS

Vår tillsynsstyrelse

Effektiviteten och ryktet hos en ansedd organisation ligger ofta i dess ledarskap. Styrelsen för MSS Defence är inte bara ett organ för styrning utan även det hjärta som ser till att företagets etos förblir intakt. Genom välgrundad tillsyn och ett strategiskt tillvägagångssätt har styrelsen format organisationen till en kraft att räkna med inom försvarssektorn.

General Patrick Cammaert

Vår vägledande kraft

Bland alla militära och strategiska ledare finns det få namn som väcker lika stor genklang som general Patrick Cammaert. Som ordförande i MSS Defence's styrelse är general Cammaert inte bara en galjonsfigur utan förkroppsligar MSS Defence's vision.

En glimt av general Cammaerts karriär

I tjänst för den kungliga nederländska marinkåren.

Att ta på sig avgörande roller i länder som brottas med utmaningar - från Kambodja till Demokratiska republiken Kongo.
Påverkansarbete efter pensioneringen - leda dialoger om ledarskap under kriser, skydd av civila och förespråka jämställdhet inom militären.
Förtroendeuppdrag som rådgivare åt FN när det gäller strategier för fredsbevarande.
Leda viktiga FN-uppdrag och utredningar i geopolitiska hotspots som Gaza, Jemen och Syrien.
General Cammaert bidrar med oöverträffad expertis och styr organisationens vision mot uppdragsberedskap.

Våra produkter.

Övervakning

Överlevnadsförmåga

Intresserad av våra tjänster eller produkter?