Bestyrelse.

Lederskab af general Patrick Cammaert

MSS Defence anerkender den strategiske betydning af solid ledelse og informeret tilsyn og har derfor etableret en bestyrelse. I spidsen for bestyrelsen står general Patrick Cammaert.

Hjørnestenen i MSS-forsvaret

Vores bestyrelse

Effektiviteten og omdømmet i enhver anerkendt organisation ligger ofte i dens ledelse. Bestyrelsen hos MSS Defence er ikke bare et ledelsesorgan, men det hjerte, der sikrer, at virksomhedens etos forbliver intakt. Gennem velinformeret tilsyn og en strategisk tilgang har bestyrelsen formet organisationen til en kraft, man kan regne med i forsvarssektoren.

General Patrick Cammaert

Vores styrende kraft

Blandt de mange militære og strategiske ledere er der få navne, der vækker så stor genklang som general Patrick Cammaert. Som formand for MSS Defence's bestyrelse er general Cammaert ikke bare en galionsfigur, men legemliggørelsen af MSS Defence's vision.

Et indblik i general Cammaerts karriere

I tjeneste for Royal Netherlands Marine Corps.

Påtager sig afgørende roller i lande, der kæmper med udfordringer - fra Cambodja til Den Demokratiske Republik Congo.
Fortalerroller efter pensionering - fører dialoger om lederskab under kriser, beskyttelse af civile og kæmper for ligestilling i militæret.
Betroede rådgivende stillinger hos FN om fredsbevarende strategier.
Leder kritiske FN-missioner og undersøgelser i geopolitiske brændpunkter som Gaza, Yemen og Syrien.
General Cammaert bidrager med uovertruffen ekspertise og styrer organisationens vision mod missionsparathed.

Vores produkter.

Overvågning

Overlevelsesevne

Interesseret i vores tjenester eller produkter?