Συμμόρφωση.

Ακεραιότητα και δεοντολογικές λειτουργίες στην MSS Defence

Στην MSS Defence, η ακεραιότητα είναι ενσωματωμένη στην εταιρική κουλτούρα. Ως μια αξιόπιστη παγκόσμια επιχείρηση, πιστεύουμε ότι η πραγματική επιτυχία βασίζεται στο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ανοιχτότητα. Κάθε πτυχή της επιχείρησής μας, από τις εσωτερικές συνεργασίες έως τις αλληλεπιδράσεις με τους συνεργάτες, αποπνέει ειλικρίνεια και διαφάνεια. Δεσμευόμαστε αδιάκοπα για την προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου οι ηθικές λειτουργίες αποτελούν τον κανόνα και η διαφθορά δεν έχει θέση.

Οι δεσμεύσεις μας για ακεραιότητα

Z

Σθεναρή στάση κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Στην MSS Defence συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς. Είμαστε σταθεροί στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κάθε οικονομική συναλλαγή ελέγχεται εξονυχιστικά, χωρίς να αφήνουμε περιθώρια για ασάφειες. Είμαστε προληπτικοί, διασφαλίζοντας ότι το επιχειρηματικό μας περιβάλλον ενσωματώνει το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας.

Z

Ασφάλεια δεδομένων - η εμπιστοσύνη σας, η προτεραιότητά μας

Σε αυτή την εποχή η προστασία των δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Η MSS Defence διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή. Σύμφωνα με τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), εγγυόμαστε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας σε κάθε σημείο επαφής.

Z

Τήρηση των νόμων & υιοθέτηση της χρηστής διακυβέρνησης

Η λειτουργία εντός του νομικού πλαισίου είναι το πρότυπό μας. Στην MSS Defence, η ηθική λειτουργία και η διαφάνεια είναι οι κατευθυντήριες αρχές μας. Από την ανώτατη διοίκηση μέχρι το νεότερο μέλος μας, διασφαλίζουμε ότι κάθε απόφαση ευθυγραμμίζεται με τους νόμους και ενσωματώνει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα προϊόντα μας.

Επιτήρηση

Επιβιωσιμότητα

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας?