Свързаност на бойното поле: Използване на съвременни комуникационни технологии за постигане на военно превъзходство

Свързаност на бойното поле: Използване на съвременни комуникационни технологии за постигане на военно превъзходство

Комуникацията е нещо повече от обмен на информация във военните операции и операциите на специалните сили. Осигуряването на синхрон между подразделенията, бързото идентифициране на заплахите и стратегическото координиране на отговорите е от ключово значение за успеха на операцията и мисията...