Παγκόσμια ναυτιλία

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Κατάστημα μιας στάσης και εμπειρογνωμοσύνη

Προσαρμοσμένες τιμές

GSCI

GSCI TWS-6000-MOD

Unleash the power of the TWS-6000-MOD Series, the supreme grade thermal scopes that redefine excellence in professional thermal weapon sights.

^

Καινοτομία αιχμής και τεχνολογική υπεροχή

^

Απαράμιλλο πλεονέκτημα στην απόκτηση στόχων, την επίγνωση της κατάστασης και την ακριβή εμπλοκή

^

Χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας που επαναπροσδιορίζουν τα όρια των δυνατοτήτων θερμικής σκόπευσης

^

Αδάμαστες επιδόσεις και αδιάλλακτη αξιοπιστία σε απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές

^

Αποκορύφωμα της τεχνολογικής κυριαρχίας και τελειότητας στα θερμικά σκοπευτικά όπλων

Revolutionizing Precision: Introducing the GSCI TWS-6000-MOD Series.

Presenting the GSCI TWS-6000-MOD Series, the latest evolution in the lineage of professional thermal weapon sights, renowned for unparalleled robustness, reliability, και technological superiority. As the embodiment of cutting-edge innovation, this series transcends previous benchmarks of excellence, standing as the epitome of technological advancement in the realm of thermal sights.

The TWS-6000-MOD Series unleashes the pinnacle of technological advancement, showcasing state-of-the-art features that redefine the boundaries of thermal sight capabilities. With an unwavering focus on performance and reliability, this series represents the culmination of technological mastery and perfection.

Διαθέσιμα μοντέλα:

 • TWS-6050-MOD: 50mm Objective Lens 640×480 FPA
 • TWS-6075-MOD: 75mm Objective Lens 60×480 FPA
 • TWS-6100-MOD: 100mm Objective Lens 640×480 FPA

specs:
 • FPA Refresh Rate: 9Hz or 50Hz
 • Digital Zoom: 2X, 4X, 8X
 • Display: Full Size: 0.6-Inch, AMOLED, Colour, 800×600
 • Imaging Modes: Monochrome + 8 Colour Palettes
 • Conversion to Clip-On Sight (TCS): Yes
 • Electronic Reticle: Yes: 8+8 Patterns
 • Digital Video Recorder: Built-In
 • GPS: Optional
 • Compass: Yes
 • Inclinometer: Yes
 • Gyroscope: Yes
 • Adjustable Shock Sensor: Yes
 • Power Source: 4x AA and External (e.g. MVP-240)
 • Battery Life: Up to 13 hours on 4xAA or up to 25 hours with MVP-240
 • Operating Temperature: -40°C .. +50°C
 • Manufacturer’s Warranty: 7 Years, Limited
features:
 • Designed for Professional Use
 • Set of Curated Technological Features
 • Focused on Ease of Operation
 • Ultra-Long Range Performance
 • Total Magnification up to 32X
 • Optionally Aided by Various Target Location Features
 • Outstanding Endurance and Reliability
 • Latest Generation Hardware and Software
 • Battle-Proven MIL-STD Enclosure
 • Precision-Crafted to Tightest Tolerances
 • Powered by AA Batteries in Quick-Swap Cartridges
 • Extra Long Autonomy on MVP-240 Pack: up to 25 Hours

Ανακαλύψτε επίσης