Παγκόσμια ναυτιλία

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Κατάστημα μιας στάσης και εμπειρογνωμοσύνη

Προσαρμοσμένες τιμές

GSCI

GSCI QUADRO-S

Unleash dominance with the QUADRO-S, a revolutionary Multi-Purpose Fusion System designed for tactical excellence. Operating in five modes—Thermal, Daytime, Nighttime, and innovative Hybrid views—this system leverages GSCI’s patented multi-sensor technology for real-time video without lag. The Fusion mode, a standout feature, eliminates complete darkness, ensuring operators never lose a visual advantage. Experience a commanding edge on the battlefield with the QUADRO-S, where convenience meets unmatched tactical superiority.

^

Πέντε πρωταρχικοί τρόποι λειτουργίας: Θερμική, Ημερήσια, Νυχτερινή, Ημέρα-Σύνδεση και Νυχτερινή-Σύνδεση.

^

Πατενταρισμένη τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων για βίντεο σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστέρηση

^

Η λειτουργία σύντηξης εξαλείφει το απόλυτο σκοτάδι για συνεχές οπτικό πλεονέκτημα

^

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά ενισχύουν την ευκολία και παρέχουν ένα επιβλητικό πλεονέκτημα

^

Εξαιρετικές δυνατότητες ανίχνευσης και αναγνώρισης μέσω εναρμόνισης καναλιών

QUADRO-S: Cutting-Edge Fusion for Tactical Excellence.

Παρουσιάζοντας το QUADRO-S, a groundbreaking Multi-Purpose Fusion System at the forefront of augmented vision technology. Crafted to excel in tactical surveillance, observation, and engagement within short- and medium-range distances, the QUADRO-S represents a significant leap forward in cutting-edge detection systems.

Harnessing the power of GSCI’s patented multi-sensor technology, the QUADRO-S seamlessly operates in five distinct modes: Thermal, Daytime, Nighttime, and the revolutionary Hybrid views, known as the Fusion—Day-Fusion and Night-Fusion. This system is designed for unparalleled convenience, providing a decisive tactical advantage to operators.

Benefiting from the patented multi-sensor technology, the QUADRO-S offers real-time video without lag across its five primary modes. The Fusion modes leverage detailed imagery from visible/near-infrared and long-wave infrared spectra, elevating situational awareness to unprecedented heights. The innovative features of the QUADRO-S enhance convenience, granting operators a commanding edge on the battlefield.

One standout feature is the system’s ability to eliminate complete darkness through the Fusion mode, ensuring operators are never left without a clear visual advantage in challenging environments. The QUADRO-S harmonizes both channels to generate exceptional real-time visual output, resulting in superlative detection and recognition capabilities.

Prepare to experience the unmatched advantage of the QUADRO-S, where cutting-edge technology meets excellence in a seamlessly integrated fusion system.

SPECS: 
 • FPA Refresh Rate: 9Hz or 50Hz
 • Digital Zoom: 2X, 4X, 8X
 • Display: Full Size: 0.6-Inch, AMOLED, Colour, 800×600
 • Imaging Modes: Monochrome + 8 Colour Palettes
 • Electronic Reticle: Yes: 8+8 Patterns
 • Compass: Yes
 • Inclinometer: Yes
 • Gyroscope: Yes
 • Adjustable Shock Sensor
 • Digital Video Recorder: Optional: Built-In or External
 • Power Source: 4pcs AA and External (e.g. MVP-240)
 • Battery Life: Up to 7 hours on 4x AA and up to 15 hours with MVP-240
 • Operating Temperature: -40°C .. +50°C
 • Manufacturer’s Warranty: 7 Years, Limited
Features:
 • Patented GSCI Fusion Technology
 • Designed for Professional Use
 • Up to 90 Different Operation Modes when used with QRF-4500
 • Set of Curated Technological Features
 • 100% Detection Capabilities
 • Fusion-Powered Identification Capabilities
 • Exceptional Situational Awareness
 • Optionally Aided by Various Target Location Features
 • Outstanding Endurance and Reliability
 • Latest Generation Hardware and Software
 • Battle-Proven MIL-STD Enclosure
 • Precision-Crafted to Tightest Tolerances
 • Powered by AA Batteries in Quick-Swap Cartridges
 • Extra Long Autonomy on MVP-240 Pack: up to 15 Hours

Ανακαλύψτε επίσης