Παγκόσμια ναυτιλία

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Κατάστημα μιας στάσης και εμπειρογνωμοσύνη

Προσαρμοσμένες τιμές

GSCI

GSCI QUADRO-CLR

Unleash dominance with the QUADRO-CLR, the ultimate fusion-powered clip-on sight. Equipped with interchangeable lenses of 50 and 75mm, it achieves unmatched detection range, ensuring effectiveness across diverse tactical scenarios.

^

Εναλλάξιμοι αντικειμενικοί φακοί (50mm, 75mm) για ασύγκριτο εύρος ανίχνευσης

^

Πέντε πρωταρχικοί τρόποι λειτουργίας: Θερμική, Ημερήσια, Νυχτερινή, Ημέρα-Σύνδεση και Νυχτερινή-Σύνδεση.

^

Πατενταρισμένη τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων για εικόνες βίντεο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστέρηση

^

Η λειτουργία σύντηξης εξαλείφει το απόλυτο σκοτάδι, παρέχοντας ένα σταθερό οπτικό πλεονέκτημα

^

Προσαρμοστικότητα για ανάπτυξη σε διάφορα τακτικά σενάρια και πλατφόρμες

The QUADRO-CLR, Setting the Standard in Fusion-Powered Sights.

Παρουσιάζοντας το QUADRO-CLR, the ultimate fusion-powered clip-on sight that sets a new standard in the optical-electronic industry. Born from meticulous research and development and enriched with insights from seasoned military professionals, this cutting-edge product redefines excellence with unrivaled performance, capabilities, and adaptability. Powered by GSCI Fusion Technology, the QUADRO-CLR stands as a testament to innovation, surpassing competitors in every quantifiable aspect.

Equipped with interchangeable objective lenses of 50 and 75mm, the QUADRO-CLR achieves an unparalleled detection range, ensuring maximum effectiveness across diverse tactical scenarios and platforms. Its adaptability allows deployment across various platforms, thriving in different environmental conditions.

Operating across five distinct modes—Thermal, Daytime, Nighttime, and two Hybrid views, known as the Fusion: Day-Fusion and Night-Fusion—the QUADRO-CLR utilizes GSCI’s patented multi-sensor technology. This fusion of detailed images from visible/near infrared and long-wave infrared spectra provides real-time, lag-free video imagery, enhancing situational awareness on the battlefield.

A standout feature is the ability of the QUADRO-CLR to eliminate the challenges of pitch darkness through the Fusion mode. Seamlessly combining the strengths of both channels, it delivers unmatched detection, recognition, and a constant visual advantage in challenging environments.

Προετοιμαστείτε για κυριαρχία στο πεδίο της μάχης με το QUADRO-CLR, όπου η απόδοση, η μακροζωία και η απαράμιλλη επίγνωση της κατάστασης συγκλίνουν για να επαναπροσδιορίσουν την αριστεία στον οπτικο-ηλεκτρονικό τομέα.

SPECS:
 • FPA Refresh Rate: 9Hz or 50Hz
 • Digital Zoom: 2X, 4X, 8X
 • Display: Full Size: 0.6-Inch, AMOLED, Colour, 800×600
 • Imaging Modes: Monochrome + 8 Colour Palettes
 • Compass: Yes
 • Inclinometer: Yes
 • Gyroscope: Yes
 • Adjustable Shock Sensor: Yes
 • Digital Video Recorder: Optional – Built-In or External
 • Power Source: 4x AA and External (e.g. MVP-240)
 • Battery Life: Up to 7 hours on 4x AA and up to 15 hours with MVP-240
 • Operating Temperature: -40°C .. +50°C
 • Manufacturer’s Warranty: 7 Years, Limited
Features:
 • Patented GSCI Fusion Technology
 • Perfect Pairing with Daytime Optics
 • Designed for Professional Use
 • Up to 90 Different Operation Modes
 • Set of Curated Technological Features
 • 100% Detection Capabilities
 • Fusion-Powered Identification Capabilities
 • Ultra-Long Range Performance
 • Optionally Aided by Various Target Location Features
 • Outstanding Endurance and Reliability
 • Latest Generation Hardware and Software
 • Battle-Proven MIL-STD Enclosure
 • Precision-Crafted to Tightest Tolerances
 • Powered by AA Batteries in Quick-Swap Cartridges
 • Extra Long Autonomy on MVP-240 Pack: up to 15 Hours

Ανακαλύψτε επίσης