Παγκόσμια ναυτιλία

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Κατάστημα μιας στάσης και εμπειρογνωμοσύνη

Προσαρμοσμένες τιμές

GSCI

GSCI QUADRO-B

Experience unrivaled long-range surveillance with the QUADRO-B series, advanced dual-eye tactical binocular systems. Available in three configurations with objective lenses of 50, 75, and 100mm, these binoculars strike an optimal balance for superior performance in varied operational scenarios.

^

Πέντε πρωταρχικοί τρόποι λειτουργίας: Θερμική, Ημερήσια, Νυχτερινή, Ημέρα-Σύνδεση και Νυχτερινή-Σύνδεση.

^

Πατενταρισμένη τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων για τροφοδοσία βίντεο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστέρηση

^

Εναρμόνιση και των δύο καναλιών για υπερθετικές δυνατότητες ανίχνευσης

^

Τρεις διαμορφώσεις με αντικειμενικούς φακούς 50, 75 και 100 mm για ευέλικτες επιδόσεις

^

Ευέλικτη χρήση: χειροκίνητη ή ασφαλής τοποθέτηση σε τρίποδο για αυξημένη σταθερότητα

QUADRO-B Series: Unrivaled Excellence in Long-Range Surveillance.

Παρουσιάζοντας το QUADRO-B series, a formidable line of dual-eye tactical binocular systems engineered for unparalleled long-range surveillance and reconnaissance. Derived from the cutting-edge technology of the QUADRO-S unit, these advanced binoculars are versatile, capable of handheld use or secure tripod mounting for enhanced stability.

Empowered by GSCI’s patented multi-sensor technology, each QUADRO-B unit seamlessly operates across five distinct modes: Thermal, Daytime, Nighttime, and two Hybrid views—Day-Fusion and Night-Fusion. The QUADRO-B series boasts an array of unique features providing unmatched convenience and furnishing the operator with a decisive tactical advantage.

Leveraging GSCI’s patented multi-sensor technology, each QUADRO-B binocular system effortlessly transitions between five primary modes: Thermal, Daytime, Nighttime, and two Hybrid views—Day-Fusion and Night-Fusion. By expertly fusing detailed imagery from the visible/near infrared and long-wave infrared spectra, these binoculars deliver real-time video feed without lag, elevating situational awareness to unparalleled levels. The QUADRO-B series harmonizes both channels, generating an exceptional real-time visual output, resulting in superlative detection capabilities and comprehensive situational awareness.

Το QUADRO-B series offers three distinct configurations, each featuring objective lenses of 50, 75, and 100mm, accompanied by matching lenses for the visible channel. This provides an optimal balance between detection distance and comprehensive situational awareness, ensuring superior performance in varied operational scenarios.

Embrace the unrivaled dominance of the QUADRO-B, where fusion technology converges with the power of binocular vision to redefine excellence in tactical surveillance and reconnaissance at long-range distances.

SPECS:
 • FPA Refresh Rate: 9Hz or 50Hz
 • Digital Zoom: 2X, 4X, 8X
 • Display: Full Size: 0.5-Inch, Dual-AMOLED, Colour, 800×600
 • Imaging Modes: Monochrome + 8 Colour Palettes
 • Compass: Yes
 • Inclinometer: Yes
 • Gyroscope: Yes
 • Digital Video Recorder: Optional – Built-In or External
 • Power Source: 4x AA and External (e.g. MVP-240)
 • Battery Life: Up to 7 hours on 4x AA and up to 15 hours with MVP-240
 • Operating Temperature: -40°C .. +50°C
 • Manufacturer’s Warranty: 7 Years, Limited
Features:
 • Patented GSCI Fusion Technology
 • Designed for Professional Use
 • Dual-Eye Observation
 • Up to 90 Different Operation Modes when used with QRF-4500
 • Set of Curated Technological Features
 • 100% Detection Capabilities
 • Fusion-Powered Identification Capabilities
 • Ultra-Long Range Performance
 • Total Magnification up to 32X
 • Optionally Aided by Various Target Location Features
 • Outstanding Endurance and Reliability
 • Latest Generation Hardware and Software
 • Battle-Proven MIL-STD Enclosure
 • Precision-Crafted to Tightest Tolerances
 • Powered by AA Batteries in Quick-Swap Cartridges
 • Extra Long Autonomy on MVP-240 Pack: up to 15 Hours

Ανακαλύψτε επίσης