Доставка в цял свят

Конкурентно ценообразуване

Едно гише и експертиза

Персонализирани котировки

GSCI

GSCI UNITEC-B

Experience the unmatched capabilities of the GSCI UNITEC-B, a state-of-the-art thermal binocular system. Encased in a robust full-aluminum enclosure, this thermal binocular system is engineered to excel in day and night operations, offering exceptional long-range observation capabilities.

^

Модерен безшумен сензор за превъзходно термоизображение

^

Собствени хардуерни и софтуерни решения за несравнимо качество на изображението

^

Система с два AMOLED дисплея за безпроблемна работа и по-голям комфорт при гледане

^

Здрав изцяло алуминиев корпус за издръжливост в трудни условия

^

Проектиран за изключителни възможности за наблюдение на големи разстояния при дневни и нощни операции

UNITEC-B: Advanced Thermal Imaging Mastery.

Unleash the power of the GSCI UNITEC-B, a cutting-edge thermal binocular system designed to excel in reconnaissance and tactical surveillance missions across medium- to long-range distances. At the core of each UNITEC-B lies a state-of-the-art silent sensor, a marvel of cutting-edge technology. This sensor, complemented by GSCI’s proprietary hardware and software solutions, delivers unparalleled image quality and unique tools for tactical superiority, ensuring user safety in the field.

Сайтът UNITEC-B features a dual-AMOLED display system, with high-resolution AMOLED displays for each eyepiece. This innovative design eliminates moving components, providing seamless operation and enabling extended viewing periods without causing eye strain. Encased in a robust full-aluminum enclosure, the UNITEC-B is engineered to meet the exacting demands of day and night operations, offering exceptional long-range observation capabilities.

As a testament to GSCI’s commitment, the UNITEC-B stands as the epitome of thermal imaging excellence, tailored to meet the rigorous requirements of military and law enforcement professionals. With uncompromising image quality and a dedicated focus on mission success, the UNITEC-B represents the pinnacle of advanced thermal imaging technology.

Available Models:

 • UNITEC-B50-38 17µm (Medium Range)
 • UNITEC-B50-64 17µm (Medium Range)
 • UNITEC-MR3B 12µm (Medium Range)
 • UNITEC-MR6B 12µm (Medium Range)
 • UNITEC-B75-38 17µm (Long-Range)
 • UNITEC-B75-64 17µm (Long-Range)
 • UNITEC-LR3B 12µm (Long-Range)
 • UNITEC-LR6B 12µm (Long-Range)
 • UNITEC-B100-38 17µm (Ultra Long-Range)
 • UNITEC-B100-64 17µm (Ultra Long-Range)
 • UNITEC-ULR3B 12µm (Ultra Long-Range)
 • UNITEC-ULR6B 12µm (Ultra Long-Range)

Открийте също